Kvalitet/Miljö

Vår transfer är certifierad enligt den internationella standarden Öko-Tex 100 Klass 1. Vi blev 2012 Sveriges första företag med den internationella certifieringen Öko-Tex 1000, detta innebär att vår fabrik jobbar i enlighet med ISO 9001, och ISO 14001.

I vår verksamhet är kvalitet och miljö två ledord som går hand i hand. Det ena ska inte innebära ett avkall på det andra. Vi är ett profileringsföretag med pay-offen "Textile branding made in Sweden" och vi står rakryggade och trygga med vetskapen om att vi har minst svensk lagstiftning som grund för vårt miljöarbete, svenska arbetsmarknadslagar med kollektivavtal som trygghet för våra anställda samt en gedigen yrkesstolthet som borgar för vårt kvalitetstänk. Du hittar mer info om våra certifikat och grundvärderingar nedan.

Öko-Tex 100

Vår transfer är certifierad enligt den internationella standarden Öko-Tex 100 Klass 1.

Läs mer här

Miljöpolicy

Vi arbeter i enlighet med ISO 14001


Läs mer här

Kvalitetspolicy

Vi arbeter i enlighet med ISO 9001


Läs mer här