Öko-Tex 100

Vår transfer är certifierad enligt den internationella standarden Öko-Tex 100 Klass 1. Klicka på länken för att se certifikatet.


Öko-Tex 1000

Vi blev 2012 Sveriges första företag med den internationella certifieringen Öko-Tex 1000. Klicka på länken för att se certifikatet.


Miljöpolicy


Textilintrycket är ett screentryckeri med fokus på försäljning av transfertryck och värmepressar för applicering av transfers på textila material. Vi utför även legotryckning med transfertryck, direktbrodyr samt erbjuder lager- och logistiktjänster. Målgrupperna för vår verksamhet är återförsäljare inom sport-, arbetskläds- och profilfackhandeln.

TI ska kontinuerligt upprätta miljömål som rör vår verksamhet och aktivt arbeta för att uppfylla dem. TI efterföljer gällande lagstiftning, och betraktar denna som ett minimikrav.

TI eftersträvar att de leverantörer vi samarbetar med har ett aktivt miljöarbete i enlighet med tex. ISO 14001.

TI ska i de beslut vi tar och i de handlingar vi utför, ständigt förbättra och utvärdera vårt miljöarbete genom fortlöpande miljörevisioner. Exempelvis ska valet av färger och kemikalier vägas mot den miljöpåverkan som produkten har, och ett miljövänligare alternativ förordas om möjligt.

TI ska tillvarata medarbetarnas engagemang och medvetenhet, kontinuerligt öka miljökompetensen och genom vårt engagemang också påverka våra kunder och leverantörer att aktivt arbeta med sin miljöpåverkan.

Anders Andreasson, VDKvalitetspolicy


Textilintrycket är ett screentryckeri med fokus på försäljning av transfertryck och värmepressar för applicering av transfers på textila material. Vi utför även legotryckning med transfertryck, direktbrodyr samt erbjuder lager- och logistiktjänster. Målgrupperna för vår verksamhet är återförsäljare inom sport-, arbetskläds- och profilfackhandeln.

TI ska via sina produkter och tjänster tillhandahålla rätt kvalitet i relation till pris och leveranstid.

TI ska leverera produkter och tjänster som minst uppfyller våra kunders krav och förväntningar. Vi strävar alltid efter att överträffa kundens förväntning.

TI eftersträvar att de leverantörer vi samarbetar med har ett aktivt kvalitetsarbete i enlighet med tex. ISO 9001.

TI ska i de beslut vi tar och i de handlingar vi utför, ständigt förbättra och utvärdera vårt kvalitetsarbete genom fortlöpande kontroller. Exempelvis har vi en nollvision för reklamationer.

TI ska tillvarata medarbetarnas engagemang och medvetenhet, kontinuerligt öka kompetensen genom interna och externa utbildningar samt uppmuntra initiativ till interna förbättringar.

Anders Andreasson, VD